گروه تبلیغی محبان شهدا
مدیر گروه : حجت الاسلام حسنعلی صبور
جانشین گروه : حجت الاسلام محمدامین عوض پور
محل استقرار گروه : فارس قم – تهران
عرصه تبلیغی گروه : خانواده – دانش آموزی – عمومی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار