گروه تبلیغی مشعل
مدیر گروه : حجت الاسلام رضا عظیم زاده
جانشین گروه : حجت الاسلام سید محمدجواد شوقی
محل استقرار گروه : گیلان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، اماکن عمومی
منطقه تبلیغی گروه : رشت، انزلی، شفت

آخرین اخبار