گروه تبلیغی نور طه
مدیر گروه : حجت الاسلام سعید نجاتی
جانشین گروه : حجت الاسلام محمود حسنی
محل استقرار گروه : چهارمحال و بختیاری
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : لردگان، میلاس،سردشت،ریگ

آخرین اخبار