گروه تبلیغی نور مبین
مدیر گروه : حجت الاسلام مهدی رضاوش
جانشین گروه : حجت الاسلام حسین زرین کاسه
محل استقرار گروه : آذربایجان شرقی و غربی
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی
منطقه تبلیغی گروه : آذربایجان شرقی و غربی

آخرین اخبار