گروه تبلیغی نور هدایت
مدیر گروه : حجت الاسلام عیل جعفری موحد
جانشین گروه : حجت الاسلام جلوه ای
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : قم

آخرین اخبار