گروه تبلیغی پیام رحمت
مدیر گروه : حجت الاسلام سیدمحمدحسن مدرسی
جانشین گروه : حجت الاسلام صنیعی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، خانواده
منطقه تبلیغی گروه : قم، زنجان، خراسان رضوی، کرمان، تهران

آخرین اخبار