گروه تبلیغی یاس
مدیر گروه : حجت الاسلام احسان اسدالله زاده
جانشین گروه : حجت الاسلام محمد طبرسی
محل استقرار گروه : همدان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی
منطقه تبلیغی گروه : همدان

آخرین اخبار