گروه تبلیغی یاوران انقلاب
مدیر گروه : سرکار خانم سمیه صفری
جانشین گروه : جناب آقای سامان امیری قنات
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، بانوان
منطقه تبلیغی گروه : قم، تهران، سیستان و بلوچستان، فارس

آخرین اخبار