گروه تبلیغی یاوران دین
مدیر گروه : سرکار خانم حمیده مالمیر
جانشین گروه : حجت الاسلام جلوه ای
محل استقرار گروه : همدان
عرصه تبلیغی گروه : سنتی ، دانش آموزی ، بانوان
منطقه تبلیغی گروه : فامنین، رزن

آخرین اخبار