ثبت نام در دومین رویداد ملی جوانی جمعیت

مهلت شرکت در این رویداد به پایان رسیده است . جهت اطلاع از اخبار و دیگر برنامه ها به کانال زیر مراجعه نمائید.

مشاهده ی کانال دعوت