نشست صمیمیِ طلاب فارغ التحصیلِ سفیران هدایت قاین مقیم قم با مدیرحوزه علمیه عالم آل محمد (ع) قاین

  • صفحه نخست
  • اخبار
  • نشست صمیمیِ طلاب فارغ التحصیلِ سفیران هدایت قاین مقیم قم با مدیرحوزه علمیه عالم آل محمد (ع) قاین

با همکاری گروه تبلیغی جهادی سفیرنور نشست صمیمیِ طلاب فارغ التحصیلِ سفیران هدایت قاین مقیم قم و مبلغین این حوزه با مدیرحوزه علمیه عالم آل محمد علیه السلام قاین حجة الإسلام محسنی (زید عزه) در محل تشکل فراگیر گروه های تبلیغی برگزار گردید.

محور های جلسه
_ تجدید دیدار صمیمی طلاب و مدیریت حوزه
_ بیان نکات جهت ارتقا سطح کیفی تحصیل طلاب حوزه سفیران قاین.
_بررسی نقات قوت و ضعف آن حوزه
_پیشنهادات جهت رفع نواقص موجود در سفیران هدایت قاین.
_ پیشنهادات جهت جذب طلاب به حوزه علمیه شهرستان قاین.