میراث مادرانه | روایت پیشرفت و عفاف و حجاب

نشست میراث مادرانه ویژه مبلغین اعتکاف با محوریت روایت پیشرفت و عفاف و حجاب در تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب برگزار گردید.

در این نشست، حجت الاسلام ثقفی (مشاور وزیر کشور در‌موضوع عفاف و حجاب)، به ارائه ظرفیت‌های موجود در ایام اعتکاف با همکاری وزارت کشور به طرح بحث پرداختند.