• جشنواره دختران بهشت
    افتتاحیه پرده خوانی جذاب با موضوع سبک زندگی اسلامی

  • دیدار اعضای هیات امنا با حضرت آیت الله اعرافی(زیدعزه)
    دیدار صمیمانه اعضاء هیات امنا تشکل با مدیر جدید حوزه های علمیه سراسر کشور